Чистият водород, наричан още възобновяем или „зелен“ водород, се произвежда чрез електролиза - провеждане на електрически ток във вода.