Природозащитните организации предупреждават Брюксел да не се подвежда по краткосрочни решения.