През годините някои от холдингите обогатиха (и евентуално оскъпиха) портфейла си. Така че цената на техните акции би се повишила и акционерите биха спечелили от продажбата на по-късен етап.