Според Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, инвестициите в здравеопазването не трябва да се разглеждат фрагментирано, както и да се възприемат само и единствено като финанси и като разход.
Според Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, инвестициите в здравеопазването не трябва да се разглеждат фрагментирано, както и да се възприемат само и единствено като финанси и като разход.