Комисията за защита на конкуренцията ще прави оценка на поредна сделка в строителния бранш, този път в Пазарджик