В момента екип от експерти са на място за повторна проверка и пробонабиране.