Около 84% от работещите жени са заети в сектора на услугите, който беше силно засегнат от кризата с COVID-19.
Около 84% от работещите жени са заети в сектора на услугите, който беше силно засегнат от кризата с COVID-19.