Предвижда се новата агенция да предоставя оперативна и техническа помощ на държавите членки, по тяхно искане.