Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов по време на първата копка на проект за развитие на железопътен възел Пловдив.