Васил Големански и създателят на компанията Сергей Петров удариха първата камбана за начало на търговията.