Предложените изменения в закона въвеждат задължението за всички инвестиционни проекти за изграждане, преустройство и реконструкция на сгради „да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от 1 януари 2021 г“.
Предложените изменения в закона въвеждат задължението за всички инвестиционни проекти за изграждане, преустройство и реконструкция на сгради „да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от 1 януари 2021 г“.