Данъчната оценка на селския мутробарок ще поскъпне в пъти.