Проверката за лиценз за извършване на инвестиционна дейност може да се направи на сайта на Комисията за финансов надзор. 
Проверката за лиценз за извършване на инвестиционна дейност може да се направи на сайта на Комисията за финансов надзор.