Париж предлага английския език да бъде заменен с френски като официален „работен език“ на Европейския съюз.