Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР
Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР