Ако мерките не се вземат скоро, неминуемо ще се стигне до затварянето на държавата, коментира математикът.
Ако мерките не се вземат скоро, неминуемо ще се стигне до затварянето на държавата, коментира математикът.