Да, днес I.D. e модел на концептуално ниво, но няма съмнение, че Volkswagen може да доведе този автомобил, който събира в себе си 2020 и 2025 г., до пазара в посочените срокове.