Паметна плоча за избухването на въстанието от 1850 година в Раковишкия манастир.