Драган Цанков води остра полемика в защита на своята теза за уния с Римокатолическата църква с гръцки и български вестници.