Живописният правоъгълен площад "Ербе" в центъра на Верона (от птичи поглед).