Пилотните аптеки на "Софарма" имат леко бутиков вид.
Пилотните аптеки на "Софарма" имат леко бутиков вид.