Запазена е автентичната къща, в която е създаден Първият окръжен революционен комитет от Васил Левски. Сега тя е музей с богата етнографска сбирка.