Ситуацията с цените на електроенергията е абсолютно необикновена и тя не е такава само в България.