Външен вид на Музея на религиите в Стара Загора (Ески джамия)