С помощта на двата образователни телескопа с висока разделителна способност през деня посетителите могат да наблюдават Слънцето, слънчевите петна и изригвания, а през нощта Луната, планетите и други небесни тела в космическото пространство.