Румъния и България са на последно място по ваксинация в ЕС.