Иконостасът на църквата е един от най-големите в страната