„Смарт Органик“ е първият утвърден представител на сектора на биохрани на пазар beam на БФБ.