Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Зърното - моторът на икономическия растеж

Наскоро вицепремиер Василев обяви, че е открил най-сетне мотора на икономическия растеж в България. Това е зърното. На мига бяха приложени пакетни мерки за субсидиране на този сектор. Освен земеделското и финансовото министерство, вече със зърно ще се занимава и икономическото министерство, след като тази култура очевидно се оказа в основата на индустриалната ни политика. Цялата наводнена Европа сега гледала в нашето зърно, добави министър Дикме, очевидно за да аргументира в по-пълна степен тезата за потенциала на това зърнено растение да преобрази икономиката ни. Всички ние като публика вече можем да отдъхнем спокойни. Разминахме се с перспективата за бананова република, вече сме поели по верния път да станем зърнена такава. Но все пак...няколко въпроса ни смущават:* Дали сегашната ниска цена на зърното не отразява действието и на чисто икономически фактори и в този аспект не представлява важен пазарен сигнал? Субсидиите няма ли да елиминират този сигнал и в следващите години днешната реалност да се мултиплицира ? * Как ще бъдат избрани бенефициентите на зърнените субсидии под формата на по-високи от пазарните цени на зърното, което ще изкупи държавата...Най-бедните, най-шумните, най-заслужилите или кои най-... измежду всички производители на зърно.* Кои други важни и структуроопределящи сектори на селското стопанство /а защо само на него/ ще бъдат подпомагани от държавата? А кой и как ще подпомага държавата за да може тя да подпомага останалите...?* Защо ако сегашните субсидии са неизбежна необходимост, вероятно за подкрепа на икономическия растеж, земеделският министър се зарича друг път държавата да не се намесва на зърнения пазар...! Дали защото очакваме растежа да бъде толкова голям, че да ни осигури икономическо спокойствие за години напред !* Какво ли би станало ако най-сетне селското ни стопанство заработи малко по-ефективно и произведе малко повече от продукцията, която дава понастоящем...! На колко още подсектора в него ще трябва да се гарантират изкупни цени над пазарните? Дали държавата отново няма да се превърне в единствения му потребител ? И така, днес зърнопроизводителите решават своя секторен проблем с помощта на държавата. Вчера това направиха зеленчукопроизводителите по сходен начин. Общото в двата случая бе първоначалната отрицателна реакция на властите на протестите. Когато обаче същите не затихнаха, правителството приложи коментираните вече принципно-пазарни мерки. Колкото и позитивно да се опитваме да гледаме на нещата, горните въпроси имат отношение не само към 50-те милиона лева на данъкоплатците, които тази година ще се похарчат за...,всъщност не е съвсем ясно за какво, а и към проблемите на пазарното адаптиране на икономиката ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във