Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зърнопроизводителите се вдигат на бунт срещу добива на газ в Добруджа

Зърнопроизводителите се готвят за ефективен протест срещу добива на газ в Добруджа. Националната асоциация на зърнопроизводителите реши по време на закрито извънредно заседание на управителния съвет на асоциацията в Ген. Тошево да се противопостави на инвестиционното намерение. Те искат диалог с премиера и министъра на земеделието за спиране на концесията.

Инвестиционни проекти са  за добив на газ в област Добрич – „Разработка и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток“ с инвеститор „Русгеоком БГ“ ЕАД. Предвижда се продължаване на проучванията на компанията „Парк Плейс Енерджи“ за находища на нефт и газ в блок „1-11 Вранино“ (заемащ площ от 397 кв. км., разположен на територията на 28 населени места в четири общини-Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево).

Зърнопроизводителите алармират за реалните рискове и последици от добива на газ в региона. Както е известно извличането на газ на дълбочина под 1 км е атрактивно само, ако се извършва по неконвенционален метод, тъй като добивът по традиционна технология не би бил икономически оправдан в случая. Специалисти от научните среди също потвърдиха факта, че на дълбочина над 2000 м в района, се намират скали – шисти, от които се добива шистов газ. Основателно притеснение буди и липсващото описание на технологията на добив в инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ ЕАД.

Поради тази причина от асоциацията започнаха мащабна информационна кампания сред населението (включително собствениците и ползвателите на земеделски земи) на районите, обхванати от проектите за добив на газ, както и сред членовете на регионалните сдружения на зърнопроизводителите. Подкрепени бяха и предложения за среща с премиера Бойко Борисов и преминаване към ефективни действия, в защита на опазването на живота и здравето на жителите. 

В протестна декларация, публикувана на 13 октомври, от асоциацията обясняват, че подземните води на Добруджа са единственият източник на питейна вода и вода за битови нужди, при това с най-висока цена за страната, и не трябва да се допуска дори и минимален риск от замърсяване, намаляване на дебита и/или евентуалното изгубване на водата. Също така е подценена и омаловажена съществуващата опасност от редуциране и изчерпване на водните ресурси. Като добавим, че тези дейности се предвижда да бъдат извършвани в зона със силна сеизмична опасност (8-9 сеизмична степен по скалата на Рихтер), попадаща в разлома на планината Вранча, опасността да бъдат предизвикани земетресения с пагубен ефект върху живота на хората в цяла Североизточна България е съвсем реална.

Известно е, че в Добруджа се намират най-плодородните и обработваеми почви в страната и основният поминък на местното население е земеделието. Областната стратегия за развитие на област Добрич определя земеделието като водещ за региона приоритет. Многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще застрашат земеделието и пчеларството в региона – ще причинят прогресивен спад в добивите, чието финансово измерение ще се мултиплицира и ще доведе също до понижение на доходите от ренти, които са основен източник на средства за населението в района.

Миналата седмица Министерството на околната среда обяви, че очаква експертни становища от всички отговорни ведомства. По методите за проучване и добив трябва да се произнесе Министерството на енергетиката, а Басейновите дирекции в Плевен и Варна имат компетенции по въпроса нарушава ли се дисбалансът на всички подпочвени води. От РЗИ и ВиК в Добрич се очакват анализи за влиянието върху човешкото здраве и качеството на питейните води, а без подробна хидрогеоложка експертиза РИОСВ – Варна няма да излезе с окончателно решение по доклада за оценката за въздействие върху околната среда. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във