Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗПАД АРМЕЕЦ ПОЛУЧИ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ BB+

Застрахователната компания Армеец получи висок рейтинг (ВВ+) за способността си да изплаща искове, присъден му от лицензираната от КФН Българска агенция за кредитен рейтинг, която работи съвместно с Муудис (ICRA An Associate of Moody's Investors Service). Новината съобщи във Варна Цветанка Крумова, член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗПАД Армеец. Компанията e една от най-динамично развиващите се - 45% ръст при 14 на сто средно за пазара за първото тримесечие на 2006 година. Рейтингът на ЗПАД Армеец е адекватен с този на държавата, макар методите за оценка да са различни, коментира Цветанка Крумова. Тя подчерта, че високият рейтингов резултат е доказателство за конкурентоспособността на дружеството. В доклада си рейтинговата агенция е отчела доброто управление на застрахователния му портфейл.
В крайморската ни столица бе отбелязана и 10-годишнината от създаването на ЗПАД Армеец. За юбилея си застрахователят отчита седем пъти повишение на приходите и 5-процентов пазарен дял. Брутният премиен приход на дружеството достигна 44.7 млн. лв. през 2005 година. С решение на общото събрание са заделени законовите резерви, след което чистата печалба на компанията от 6.7 млн. лв. (след данъчно облагане) ще се капитализира. Очакванията са, че премийният приход през 2006 г. ще нарасне до 55-60 млн. лева.
Варненският клон на ЗПАД Армеец отчита за 2005 г. 3 млн. лв. приходи. Тенденцията за 2006 г. е премиите да нараснат до 4 млн. лв., съобщи Валентин Димов, член на управителния съвет и управител на Агенция Варна. През последните шест месеца броят на имуществените застраховки на жилища се е увеличил пет пъти в сравнение с 2005 г., за което принос има и атрактивният продукт Защитен дом, носител на престижната награда Финансов продукт на 2006-а. До есента варненското дружество ще изгради специализиран Център за ликвидация на щетите, в който ще се извършва пълен оглед на автомобилите, претърпели пътнотранспортни произшествия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във