Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Зоната в Божурище - в капана на малките мишки

На хартия всичко е прекрасно, но в реалността инфраструктурата все още липсва.

Стана традиция напоследък постоянно да научаваме за някоя нова инвестиция в "Тракия икономическа зона" край Пловдив. Тази седмица например, на 19 октомври, лидерът на световния пазар в производството на осветление - германската компания OSRAM, откри там своя първи завод за Югоизточна Европа. В същото време уж най-голямата индустриална зона у нас - "Божурище", която е в непосредствена близост до София, вече четвърта година не може да реши проблемите си. Инвеститорският интерес е сериозен, но липсата на инфраструктура, транспортна обезпеченост и съпътстващи услуги не позволяват проектите да се случват. 

Една от основните причини за разминаването между двете зони е, че те се управляват по съвсем различен начин. Тази край Пловдив е публично-частно партньорство между "Сиенит холдинг", "КЦМ 2000" и общините в региона, докато "Икономическа зона София-Божурище" е собственост на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ). Тънкият момент в случая е, че държавното дружество трябва да прилага Закона за обществените поръчки при развитието си, а, както е добре известно, процедурите понякога се протакат с години. Последният пример е поръчката за проектиране на уличната техническа инфраструктура на териториите от Фаза 2. Тя бе обявена на 7 март, но и досега е блокирана заради жалби. И според ръководството на националната компания това поставя под риск 7 инвестиционни проекта на обща стойност над 230 млн. лева.

Историята на казуса едва ли би учудила някого в България. След обявяването на търга за  96 000 лв. оферти са подадени от 8 фирми. От протоколите на оценителна комисия става ясно, че всички те са отговаряли на изискванията и е пристъпено към сравняване на ценовите им предложения. Така на 5 май е взето решение на първо място да бъде класирано "Проджект планинг енд мениджъмнт" ООД с оферта от 49 хил. лева. Но вместо да се пристъпи към сключването на договора, в Комисията за защита на конкуренцията са подадени две жалби от класираните на второ и трето място участници. Това са "ЛИТ 2002" ООД и ДЗЗД "ЕН Екип Инфраструкт". Най-общо, загубилите претенденти оспорват капацитета на победителя да изпълни проекта и поставят под съмнение предложената от него цена. Само че антимонополният орган отхвърля тези твърдения със свое решение от 14 септември. Становището му е, че оценителната комисия на НКИЗ е спазила процедурата и съвсем правилно е избрала изпълнителя. 

Двете фирми обаче не се отказват и обжалват решението на КЗК пред Върховния административен съд. Всичко това забавя изграждането на инфраструктурата с повече от половин година и поставя чуждестранните и българските инвеститори, чиито терени граничат с тази инфраструктура, в абсурдната ситуация да не могат да въведат обектите си в експлоатация. Получава се така, че една обществена поръчка за под 50 000 лв. спира за неопределено време изпълнението на проекти за стотици милиони, голяма част от които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите.

"Има "професионални" жалбоподатели, които атакуват решения по обществени поръчки с повод и без повод. Публична тайна е, че тези жалби често са свързани с междуфирмен рекет. Злоупотребява се с ниските такси на ВАС, които не са пряко обвързани с материалния интерес, и фирмите атакуват решения по обществени поръчки често без реални аргументи. Например за поръчки до 1 000 000 лв. таксата, дължима към ВАС, е 425 лева. В резултат на това съдиите са претрупани с работа и делата се бавят по половин година и повече. Това буквално връзва ръцете на държавните компании и институции", казва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес. За да преодолее подобни трудности, компанията вече изгражда изпреварващо необходимата инфраструктура. "До този момент принципът беше първо да се позиционира инвеститор и след това да започнем да изграждаме инфраструктура до съответния терен. Това е заложено в първоначалната концепция за развитие на държавните зони", обяснява Барес.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във