Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗОГРАФСКИ ОТВРЪЩА НА УДАРА

Продължилата осем години съдебна одисея около хотел Кемпински-Зографски (който остана известен с прозвището Японския) очевидно не е изтощила 92-годишния немски предприемач от български призход Иван Зографски. Собственикът на фамозния хотел в столичния квартал Лозенец и до днес е убеден, че софийските съдилища - районен, градски и апелативен, и накрая Върховният касационен съд, са издали незаконосъобразни и абсурдни решения. По тази причина той е завел нов граждански иск под номер 11942 срещу държавата в лицето на Агенцията за приватизация и Министерството на финансите, срещу БУЛБАНК... и срещу собственото си Частно акционерно дружество Зографски АД. Както обясни адвокатът на дружеството Иван Пенев, делото има установителен характер. Което ще рече, че най-светлите очаквания на ищеца са Софийският градски съд да постанови, че плащайки приватизационната цена от 65 млн. г. марки в брейди облигации за 80% от капитал хотел Витоша-Ню Отани, той всъщност е погасил и неговия дълг в размер на 7.2 млн. щ. долара към БУЛБАНК (бивша Българска външнотърговска банка). Г-н Зографски иска да изясни какъв всъщност е бил размерът на този кредит и как е бил усвоен, защото когато той е дошъл тук през 1994 г., не е заварил никакви вложения. Дори специалистите, които води тогава, му препоръчват да направи инвестиции за 30 млн. г. марки, уточни Пенев пред в. БАНКЕРЪ. Началото на новата съдебна битка ще бъде поставено на 11 октомври. Зографски и неговият адвокат предявяват и други два алтернативни иска, в случай че магистратите отхвърлят основния. Първият е насочен към АП, която, според ищеца, не е приложила информационния меморандум към договора за приватизация. Искам да отбележа, че Агенцията за приватизация държи в заблуждение г-н Зографски, защото при подписване на сделката не са му представили анализа за икономическото състояние на дружеството към 31 декември 1993 г., въпреки че в договора пише, че има такова приложение към него. Едва четири години по-късно по искане на тогавашния процесуален представител на ЧАД Зографски - адвокат Христо Данов, агенцията представя информационния меморандум на Софийския градски съд и тогава г-н Зографски го вижда за пръв път. Това доказва, че срещу него е извършена една измама, категоричен е Пенев. По тази причина, според Зографски, единствено приватизационното ведомство е отговорно към БУЛБАНК АД по отношение на разликата между обявената в информационния меморандум стойност на задължението на хотел Витоша-Ню Отани сумите по изпълнителния лист, за които претендира банката. Вторият алтернативен иск пък ще атакува подписания на 16 март 1989 г. договор за кредит между бившата Българска външнотърговска банка и хотел Витоша-Ню Отани и анекса към него от 18 ноември 1992 година. Зографски и адвокатът му се надяват магистратите да ги обявят за нищожни поради очевидната липса на предписаната от закона форма, а именно - легитимни подписи върху договора и анекса, както от страна на банката, така и от страна на държавния по онова време хотел Витоша Ню Отани ЕАД. Както обясни адвокат Пенев върху двата документа е положен само един параф от страна на банката при необходими два, а анексът е подписан от тогавашният главен счетоводител на хотела, който не е овластен с никакви представителни функции. В основата на развихрилия се осемгодишен спор между хотелското дружество и банката е одобреният от Министерския съвет през 1988 г. кредит в размер на 10 млн. валутни лева, които към датата на приватизацията на Японския хотел (14 декември 1994 г.) са стопени на 7.2 млн. щ. долара. Непосредствено след сключването на сделката банката уведомява длъжника си, че поради промени в условията, при които е бил сключен кредитният договор, цялата сума по дълга става изискуема. Минали са два падежа - през март и юни 1995 г., на обща стойност 1.5 млн. щ. долара. Нито Хотел Витоша АД, нито неговият приемник Витоша Зографски АД са направили погашения по задълженията си към БУЛБАНК през този период. Пропуснато е и погашението (за над 600 хил. щ. долара) за септември същата година. Представители на банката се срещат с новия мажоритарен собственик Иван Зографски и разбират, че в приватизационния договор няма нито ред по въпроса за този дълг. На 28 юли 1995 г. БУЛБАНК е принудена да предприеме съдебни мерки срещу длъжника и така поставя началото на нескончаемата съдебна одисея, която, както изглежда, ще стигне и до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нарушено е едно от основните ми човешки права - правото на собственост. Оказва се, че два пъти погасявам дълга на държавното дружество Витоша-Ню Отани към БУЛБАНК. Един път правя това още при плащането на приватизационната сделка и втори път, след като съдът с една фалшификация постанови, че аз съм правоприемник на Витоша АД, което всъщност е взело заем от 10 млн. валутни лева. Аз нямам нищо общо с БУЛБАНК, твърди съобственикът на Японския.Има задължение или не, немският гражданин от български произход Иван Илиев Зографски към 10 юни тази година е стопил дълга към финансово-кредитната институция до 2 860 940 евро. По данни на счетоводството на ЧАД Зографски АД от 17 март 1995 г. по сметка на банката са преведени над 8 млн. щ. долара. В случай че и този път софийските магистрати не уважат иска на неуморния предприемач Иван Зографски, пред него се открива възможността да сезира съда в Страсбург. До момента спрямо него лично като инвеститор няма влязло в сила решение по този негов иск, смятат юридическите му съветници. Самият Зографски е категоричен, че няма да се откаже от възможността да съди на всички възможни инстанции Агенцията за приватизация, Министерството на финансите и БУЛБАНК. Искът срещу първото ведомство ще бъде, защото е превело на второто облигациите по външния дълг на страната, а то от своя страна не ги е предоставило на БУЛБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във