Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗЛАТЕН ЛЕВ ЗАМЕНИ ПОЩЕНСКА БАНКА С БУЛБАНК

От този месец ИД Златен лев поднови операциите си по емитиране и обратно изкупуване на своите акции. Този път обаче инвеститорите ще могат да търгуват с книжата на компанията в клоновете на БУЛБАНК, както и в офиса на управляващото дружество, разположен на столичната улица Кракра. Допреди година партньор на ИД Златен лев бе Българска пощенска банка. Цената на една акция, определена на база на нетната стойност на активите на бившия приватизационен фонд, е 2.63 лева. Процедурата бе спряна за около една година заради влезлия в сила на 30 октомври 2000 г. текст от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно който обратното изкупуване на акциите на Златен лев трябваше да се организира от управляващо дружество. По това време лиценз за такова получи Златен лев капитал. Шеф на тази фирма стана Валентин Карабашев - бивш вицепремиер от правителството на Любен Беров и един от учредителите на Златен лев. По-късно се оказа, че Държавната комисия по ценните книжа не е изработила и нови правила за определяне на нетната стойност на активите. Освен това имаше и проблеми около организацията на изкупуването. В крайна сметка всички пречки бяха отстранени, като цената на една акция от 2.63 лв. се оказа с около 7% по-висока от борсовата. Така някои пресметливи играчи успяха да реализират такава доходност за броени дни. Историята около лицензирането на първото и засега единствено инвестиционно дружество от отворен тип започна през 1998 г., когато бе взето решение за преобразуване на бившия приватизационен фонд Златен лев. От него обаче трябваше да се отделят някои активи, предимно в малки и неатрактивни за инвеститорите предприятия. В закона за ценните книжа бе записано, че отворените дружества могат да държат най-много 10% от капитала на която и да е фирма. По тази причина с книжата от Пиринско пиво, Оргтехника - Силистра, и още 22 компании бе учредена нова структура - Златен лев холдинг. Към него преминаха и 20% от паричните активи, както и същият дял от задълженията на едноименния приватизационен фонд. Дейността на ИД Златен лев през последната година не е много активна поради липсата на развит капиталов пазар у нас. Дружеството нито може да закупи сериозни пакети от големи компании, защото просто няма такива, нито има сериозни купувачи за повечето от собствените си. През пролетта на 2001 г. дружеството пласира акциите си в Солвей-Соди на мажоритарния му собственик Солвей Шишеджам холдинг по 13 лв. едната. Всъщност на това ниво холдингът изкупува книжата на содовия завод от половин година насам. Със свободните си парични средства пък през тази година ИД Златен лев закупи облигации на Столичната община, ипотечни дългови книжа на Българо-американска кредитни банка, двегодишни ДЦК, както и датски държавни ценни книжа. От началото на 2001 г. стойността на активите на дружеството е нараснала с малко над 200 хил. лева. В момента компанията притежава акции в общо 12 фирми. Част от тях обаче не отговарят на изискването за висока ликвидност на портфейла на инвестиционно дружество. Такива са например Филтекс, Деспред и Спарки-Елтос. Основният капитал на ИД Златен лев намаля повече от двойно още през първите година и половина след преобразуването му в дружество от отворен тип. И докато през 1999 г. бяха в обращение близо 6.5 млн. акции, всяка с номинал от 0.80 лв., сега техният брой е едва 2.37 милиона. Интересното е, че книжата си продадоха предимно участвалите в увеличението на капитала на Златен лев през 1998 година. Сега единственият собственик с над 10% от акциите на бившия фонд е кипърската офшорка Лескория лимитед - тя притежава 11.01% от книжата. Стратегията на инвестиционното дружество предвижда, че около 50% от ресурса му да се влагат в акции. Останалите активи са бързоликвидни - държавни и корпоративни облигации и банкови депозити. Това се налага, тъй като не е ясно кога акционерите на дружеството ще започнат да продават книжата си обратно. Такава ситуация може да доведе до бързо изчерпване на ресурса на дружеството. Валентин Карабашев напусна управителните органи на ИД Златен лев преди година заради обвиненията в конфликт на интереси между компанията и управляващото я дружество. Бившият вицепремиер остана начело само на Златен лев капитал. В надзорния съвет на бившия фонд влиза и Любомир Христов, който бе представител на България в Световната банка в периода 1995-2000 година. Сега той е ръководител на проект в американския щат Мериленд, а живее в съседния му щат Вирджиния. Не по-малко интересна е съдбата на Златен лев холдинг (отделилата се от инвестиционното дружество структура). Емитираните от него акции също бяха около 6.5 млн. лв., но с номинал от 0.20 лв. едната. Това изключително ниско ниво определено създаде затруднения за съобразяването с промените в Търговския закон от края на миналата година, според които минималният номинал на акция трябва да е 1 лев. Затова и на общо събрание отпреди месец (чиито решения още не са вписани от съда) се прие собствениците да получат по една книга срещу всеки пет, притежавани от тях до момента. Ако например някой държи 26 акции, той ще придобие 5 нови, а освен това дъщерното на холдинга дружество Златен лев трейдинг ще му плати за остатъка 0.73 лева. Сред предприятията, в които холдингът е основен собственик, се отличава Пиринско пиво, което самите мениджъри на фонда определят като своя гордост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във