Банкеръ Weekly

КЗК попари надеждите на „Академика 2011“ ЕАД за икономии

Зимният дворец ще ни излезе златен

Желанието на служебния министър Евгения Раданова да предотврати харченето на милиони левове за ремонта на Зимния дворец беше "попарено" от решение на Комисията за защита на конкуренцията. През седмицата антимонополното ведомство отмени решението на изпълнителния директор на едноличното акционерно дружество "Академика 2011" Борис Тодоров да бъде прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка за ремонта (№ 215 от 01 септември 2014-а).

Комисията се произнесе по казуса след жалба на обединение "София Спорт" (между "Главболгарстрой" и "Фор райс") за "незаконосъобразност"  на процедурата по прекратяването й.

Според  КЗК нямало законови предпоставки за това - тя не е открила съществени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които тя е била обявена.

Комисията е приела, че мотивите, изтъкнати от ръководството на държавното дружество -  високата прогнозна стойност на поръчката, която на практика е довела до завишени стойности на ценовите предложения на участниците, и  това, че  възложителят  не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнението й, не са достатъчно условие тя да бъде прекратена.

Според решението на КЗК стойността на всяка оферта се определяла индивидуално от съответния участник съобразно неговата икономическа политика и професионална преценка. Експертите на комисията изтъкват, че ценовото предложение е обект на оценяване съгласно утвърдената в документацията методика, поради което всеки участник се стреми да оферира възможно най-ниска цена за изпълнение на поръчката, за да получи  най-голям брой точки по ценовия показател.

Комисията отхвърля аргументите на шефовете на "Академика 2011", защото никъде в Закона за обществените поръчки не фигурирало изискване определянето на прогнозната стойност  да е съпроводено с извършването на предварителни проучвания и анализи. Според тях единственото условие към възложителя при определянето на стойността на обществената поръчка е тя да не се използва за заобикаляне на закона. В случая комисията смята, че изискването на чл.15, ал.5 от ЗОП за открита процедура е спазено.

Да припомним, че назначеното от ексминистър Раданова ново ръководство на държавната фирма се опита да докаже, че определената в заданието на поръчката прогнозна стойност от  40.7 млн. лв. без ДДС е значително завишена.

Що се отнася до другия мотив за прекратяване – това, че възложителят не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката, КЗК отхвърля и него. Антимонополното ведомство се позовава на Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 февруари, в което е посочено, че държавата отпуска 35 млн. лв., които да бъдат похарчени целево - "за реконструкцията и модернизацията на Зимния дворец на спорта", и тези средства да бъдат преведени на три транша. А решението за прекратяване на процедурата по възлагане е издадено на 1 септември, или преди изтичането на падежа по последното плащане към възложителя. Това е и причината, поради която този аргумент на ръководството на държавното дружество е определен като "некоректен".

Спортното ведомство обяви, че ще обжалва решението на комисията в предвидения в закона 14-дневен срок. Според пресаташето на ведомството Красимир Панов юристите вече работели по обжалването. Според него мотивите на комисията били, меко казано, странни и по тази логика всеки изпълнителен директор можел да подпише договор за 100 млн. лв., независимо дали дружеството, което управлява, има този финансов ресурс.

Както в. "БАНКЕРЪ" писа още при обявяването на тази скандална по обем поръчка, прогнозните стойности на строително-монтажните работи бяха пресметнати от хората на тогавашната министърка Марияна Георгиева  на 40 833 333 лв. без ДДС. Ако се сметне и данъкът, харчът за обновяването на този обект скочи на близо 50 млн. лева.

Още тогава поставихме въпроса как са направени тези разчети, след като в спортните среди никой не си спомняше да е виждал архитектурен проект за този ремонт.  А този въпрос - има ли план - остава актуален и днес...?!

Facebook logo
Бъдете с нас и във