Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земята поскъпва през лятото

Покупко-продажби на земеделска земя оформят портфейлите на най-големите дружества в сектора и през летния сезон.

От „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната,  съобщават за продажбата през юни на 8343 дка земеделски земи. През шестия месец са получени и окончателни плащания от купувачи по договори за продажба на разсрочено плащане от 2016 г. на 686 дка ниви.

През юни тази година са купени 1122 дка обработваеми земи на средна цена 1278 лв./декара – най-високата от началото на 2021-а.

След тези сделки към края на месеца „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава вече 212 889* дка земеделска земя и 112 дка градска земя. Портфейлът от се управлява активно чрез постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 950 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността. Заедно с това ежегодно се отдават под наем свободните земи за период от една година или пък се  извършва продажба на концентрирани земи, което повишава цената й.

Тъй като законът не позволява на дружествата със специална инвестиционна цел да обработват притежаваните ниви, те ги отдават под аренда. През стопанската 2020/2021 година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ има сключени 441 договора за наем/аренда със земеделски производители, които я ползват и плащат за това с част от спечеленото.  Уговорената средна аренда е от 40.43 лева на декар. Сумата расте през последните две земеделски години, когато тя бе съответно 38.20 и 39.69 лева.

Очакваните от дружеството приходи за стопанската 2020/2021 година са 6 848 303 лв., като от тях авансово са събрани 47.7% от вземанията.

 За земеделската 2019-2020 г. във фирмената каса на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ са влезли 81.3% от дължимите на дружеството суми, a за 2018-2019 г. – вече 96.20 процента.

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

 

*От общата земя се вземат само земите, които са налични до 30 юни на съответната година, във връзка с чл.37б от ЗСПЗЗ, и всички продадени земи след този период се вадят. Купените след този период земи могат да се отдават през следващата стопанска година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във