Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земеделско фиаско с виенски привкус

S 250 edbf61f3 779a 4aed 8c31 58c7767da3a6

Управниците ни  не спират да разказват колко добре се развива българската икономика, в какъв  подем е  селското ни стопанство и колко по-голям е  от очаквания. Но през това време  една от най-големите консервни фабрики у нас -  "Адела” в Ново село, отиде  в историята. 

Активите й са разпределени между три дружества и трите обявени в несъстоятелност -  "Адела", "Пепер ленд" и "Чили пойнт“. По голямата част от тях са притежание  на видинското дружество с ограничена отговорност "Пепер ленд", управлявано от Димитър Гюров. Според информационната система "Дакси"  дялове в него притежават също  синовете на управителя - Деян и Николай Гюрови , едноличното дружество "Диессис" на Стоян Стоянов, австрийският гражданин Филип Хьорлайн и  виенската компания "Фелдбахер Фрут Партнерс".

Изграденото  с европейски средства предприятие, което бе започнато  с идеята да бъде разширена старата фабрика "Адела", подкрепена от обещанията на австрийски инвеститори,  затъна в дългове и днес  активите му ще бъдат  продадени  на търг от синдика Борис Борисов .

Оценката на предприятието е 7 457 100 лева

Избраната от синдика на обявеното в несъстоятелност дружество процедура е "преговори с потенциален купувач". За продажба са предложени  земята, производствените халетата, складовете, поточните линии и почти цялото оборудване на фабриката.

Това беше едно от първите предприятия у нас, изградено по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" на  Програмата за развитие на селските райони. В него  потънаха 3 млн. евро. При обявяването на съвместния проект с австрийското дружество  новите производствени мощности трябваше  да предоставят възможност да бъдат разкрити над 100 работни места. Фабриката е разположена на площ от  около 4000 кв. м  в бивш стопански двор.  Сред аргументите за избора на местоположението на предприятието  беше, че то е съобразено с дейността му  - изкупуване на местни суровини -  плодове и зеленчуци, и преработката им до финален продукт. Когато беше направена първата копка на бъдещото предприятие през 2011-а, управителят  Димитър Гюров,  в компанията на тогавашния  областен  управител на Пловдив Здравко Димитров, кмета на Община Стамболийски Иван Атанасов и кмета на Ново село Тодор Атанасов, обещаваше  неговата продукция да се реализира основно на пазари в Европейската общност.

Но предприятието не само  не успява да заработи, а и натрупа сериозни дългове към банки, фирми и работници. Финансовите отчети на дружеството показват, че агонията на фирмата е започнала през 2012 година. Тогава там са работели 59 души, а към февруари 2013-а са били 21. Година  по-късно на работа остават само двама души и на практика предприятието пуска кепенци.

Според списъка  на кредиторите, одобрен от съда през 2015-а, основният му дълг е към "Прокредит банк" , заради него на практика започва процедурата по несъстоятелност.

Междувременно покрай първите запори върху земята и сградите на дружеството и опита на частни съдебни изпълнители да ги разпродадат името на длъжника изплува в

 схема за бягство на длъжник от банка

за която алармираха няколко  финансови институции у нас. Засегната в случая е "Прокредит банк", която е кредитирала компанията, но се оказва заплашена  да не да може да получи обратно парите, които е отпуснала.През 2015-а  се оказа, че имотите на консервната фабрика "Адела" се апортират в свързани дружества, които  фалират, и така обезпеченията пред банката стават безпредметни. Заради преместването на имуществото банката става безвластна в процедурата по несъстоятелност на новата компания. Тогава банките поставиха този въпрос принципно, като поискаха от законотворците  да намерат  общо законодателно решение, което да запуши този вид  "пробойни".

В случая с  "Пепер ленд"   банката е финансирала  дейността на производственото предприятие край Пловдив дълги години  - от 2007-а до 2014-а, когато длъжникът спира плащанията по задълженията си. Според документите в Търговския регистър тогава остават неплатени 1.5 млн. лева. Като обезпечение срещу отпуснатото финансиране компанията е учредила ипотеки върху няколко имота и особени залози върху готова продукция. Освен това старата  фабрика "Адела"  по това време е еднолична собственост на Димитър Гюров, а собственици на имотите са и двамата му синове. Сред притежателите на част от имотите е и компанията "Номер 5", която също е еднолична собственост на Димитър Гюров.

През 2010-а  те учредяват компанията "Чили поинт" (с предишно име "Пепер ланд"), в която апортират като дружествени дялове ипотекираните в полза на банката имоти. Друга част от имотите са апортирани в създадената също през 2010-а  "Пепер ленд". Съдружници в нея, както вече споменахме, са  отново синовете на Гюров - Деян и Николай  и австрийската "Фелдбахер фрут партнерс" и Филип Антон Хьорлайн.

Приходите на консервната фабрика започват да спадат  сериозно. През 2012-а  те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв., расте и загубата - съответно от 46 хил. лв. до 286 хил. лева. По информация от пловдивските медии  от 2014-а  предприятието всъщност не работи.

Проблемът с обезпечението се появява  по-късно - на 12 декември 2014-а, когато срещу "Чили поинт" е открито производство по несъстоятелност. То е инициирано от пловдивската фирма "Май", която започва действия срещу "Чили поинт", след като компанията не изпълнява задълженията си по сключен между двете дружества договор. Според него "Май" прехвърля чрез цесия на "Чили поинт" вземания, които има по задължения на "Пепер ленд". Общият им размер е малко над 95 хил. лв., а цената, при която са цедирани, е 30 хил. лв., платими в тридневен срок след сключването на договора. В установения срок плащането не е извършено и  "Май" подава молба за откриване на производство по несъстоятелност. Процедурата е задействана и  за начална дата на неплатежоспособността е определена 19 март 2014 година. За синдик по делото е назначен Любен Иванов, който е синдик и в образуваното на 31 октомври 2014-а  производство по несъстоятелност на "Адела".

Междувременно в хода на делото като основен кредитор на "Чили поинт" с вземане от 512 хил. лв. е присъединена компанията "Номер 5", в която  според Търговския регистър собственици  с равни дялове са  единият  от синовете на Димитър Гюров - Николай Гюров, и неговата съпруга Мария Гюрова.

Влизането в процедура по несъстоятелност  на практика е  

своеобразен  щит срещу банката

която не може да продаде през съдебен изпълнител обезпечението, какъвто опит е направила "Прокредит".

Делото за несъстоятелността на "Пепър ленд"  е образувано на 5 декември 2014 -а, а за начална дата на несъстоятелността е определен 3 ноември 2014 година. Инициатор по него е създаденото на 2 януари 2014 -а. с капитал от 2 лв. пловдивско дружество "Цветелина консулт". Собственик е Цветелина Георгиева. Повод за инициирането на производството по несъстоятелност е неплатено вземане по договор, с който "Цветелина консулт" продава на "Пепер ленд" срещу 120 хил. лв. правото върху марка с наименованието ADELA, става ясно от материалите по делото.

Дали при сегашната продажба ще се намери купувач на предложените  от синдика имоти  все още не е ясно. Но със сигурност  признатите вземания на кредиторите едва ли ще могат да бъдат удовлетворени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във