Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земеделските стопани получиха над 1.8 млн. лева за опазване на застрашени от изчезване сортове

Държавният фонд "Земеделие" преведе още 1 804 088 лева по мярка 10 - "Агроекология и климат", от Програмата за развитие на селските райони. Подпомагане получиха 267 земеделски стопани, съобщават от фонда. 

Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 са за кандидати с поети ангажимент по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Заедно с изплатените до момента субсидии по различните направления от мярка 10, общата сума за агроекология и климат от Кампания 2016 достигна близо 33 милиона лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% - от националния бюджет.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във