Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земеделците са субсидирани с над 237 млн. лв. през 2020 година

Близо 50 хиляди са земеделските стопани, които са подпомогнати през изминалата година по всички действащи схеми за краткосрочно финансиране от Държавен фонд „Земеделие"­ Разплащателна агенция. Това сочи одобреният днес от правителството годишен отчет за дейността на фонда за 2020 година.

Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 237 587 441 лева.

Според данните по програмата за развитие на селските райони са сключени 582 договора през изминалата година. Изразходваните средства по мерки от ПРСР 2014-2020 г. са общо 815 200 421 лв., като 663 396 610 лв. са средствата, осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие.

Изразходваните средства по директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 577 665 323 лева. Националните доплащания са на стойност 270 826 450 лв., като общият брой на приетите заявления по администрираните схеми и мерки е 102 808.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през миналата година пък възлизат на 52 953 336 лева.

По програмата за морско дело и рибарство извършените плащания са за общо 27 044 956 лева.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2020 г. са постъпили плащания в размер на 1 331 183 лева. През отчетния период са отпуснати 126 нови кредита на стойност 572 694 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във