Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зелените политики в общините набират скорост

Общините стават зелени. С различен темпт, но посоката за всички вече е ясна. Проектите са най-разнообразни в съответствие целенасочена политика при някои общини или пък наваксване при други. Става въпрос за замяна на автобусите в градския транспорт с електрически возила, за разделно събиране на отпадъци от домакинствата и от бизнеса, за умно сметосъбиране и други.

Стара Загора,

например, се присъедини към инициативата на Европейския съюз за зелен град заедно с други 73 града, съобщават от общината. Тя обединява градове, които споделят единната визия за по-чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, както и в подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.
По този начин градовете ще получат европейска видимост като признание за техните екологични действия и постижения, а също така ще допринесат за оформянето на политиката на ЕС в областта на околната среда. Чрез инициативата градовете ще получат достъп до информация относно възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове в тази насока, както и препоръки и насоки за изграждане на една добре функционираща екосистема.

Община Благоевград

е спечелила проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, информират от местната власт. С него ще се разшири и модернизира съществуващата система за разделно събиране на битови отпадъци от опаковки, което ще се постигне с поставяне на модерни съоръжения на различни места в града. Предвидено да има пет мобилни центрове с входове за различни видове отпадъци - пластмаса, хартия и картон, метал и текстил, а разделното събиране ще се отчита електронно.
Проектът се реализира по ОП "Околна среда", а срокът за изпълнение е 14 месеца. Стойността е близо 400 хил. лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Община Плевен

търси фирма, която да осъществява дейността по разделното събиране на отпадъци, обяви кметът Георг Спартански. Причината е, че поради недостатъчно добре вършена работа през годините е прекатен договора с досегашния хигиенист на града. 
От общината са изпратили писма с покана до фирми, които се занимават с такава дейност на територията на страната. В тях са посочени и какви ще са очакванията на Община Плевен - разделно сметосъбиране да има и на територията на град Славяново, какви да са контейнерите, начинът, по който ще се извозват отпадъците и ще се третират пространствата около съдовете за смет. 
Разделното сметосъбиране е абсолютно безплатна услуга за общината. За своя сметка фирмите разполагат контейнерите, събират и транспортират отпадъците. Приходите от дейността им се генерират от това, че производителите на опаковки плащат продуктови такси, както и от реализиране на разделно събрания материал, който се предава за вторична употреба.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във