Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зеленият съвет проведе първото си заседание

Консултативният съвет за Европейската зелена сделка проведе своето първо заседание. Целта на заседанието беше да се направи общо представяне на основните аспекти на Съобщението на Европейската комисия и пътната карта към него, както и на извършените дейности от страна на изпълнителната власт в тази област. Заседанието даде възможност и за първоначален обмен на мнения по темите в обхвата на сделката. 

Една от основните задачи на Зеления съвет е да се даде възможност за широк обществен дебат, да консултира и подпомага Министерския съвет за постигането на баланс при съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда. 

Председател на Съвета е вицепремиерът Томислав Дончев, а заместник председател е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Сред членовете на Съвета са представител на президента,  представители на парламентарно представените политически партии, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, председателят на БАН, председателят на НСИ, представители на академичната общност, представител на сдружението на общините, както и членове на правителството.

Европейският зелен пакт предоставя пътна карта с действия за повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването. В пакта са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти и е обяснено как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

ЕС ще бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г. За тази цел евроинституциите предвиждат 1 трилион евро. 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във