Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зелени проекти подобряват енергийната ефективност

Общините бяха първите, които се срещнаха с коронавирусна епидемия и бързо трябваше да вземат решения как да действат. И продължават да допълват мерките - медицински и икономически, за да се справят с ефектите и последиците от пандемията. И да помогнат на бизнеса и на себе си, доколкото могат.

Община Габрово

се включи като партньор в международния проект „Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs – RESPONSE). Финансирането е по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, приоритет „Интелигентни градове и общности“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Идеята е да бъдат приложени иновативни модели в градското планиране, инфраструктурата и услугите, които засягат пряко общността, инвеститорите и индустрията, следвайки концепцията за развитие на интелигентни енергийни системи.

Разработката предвижда Община Габрово да въведе съвременни решения при енергоспестяващи мерки в съществуващи сгради, използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) и популяризиране на екологичната мобилност. Изпълнението на дейностите е заложено в Плана за устойчиво енергийно развитие на общината.

Участници в проекта са 53 организации от 14 европейски държави. Водещи градове са Дижон (Франция) и Турку (Финландия). Техни последователи ще бъдат Ботошани (Румъния), Брюксел (Белгия), Птолемаида (Гърция), Сарагоса (Испания), Северодонецк (Украйна) и Габрово. Останалите партньори са университети, научни институции, центрове за развойна дейност, НПО и частни фирми в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

Водещите градове ще реализират интегрирани решения за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност в сградния сектор. Добрите практики ще бъдат ползвани за създаване на сходни планове за приложимост при последователите.

Общата стойност на проекта е 23 558 437.25 евро, като бюджетът за Габрово е 200 000 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по поректа започват през този месец и ще продължат до октомври 2025 година.

Сградата на териториалната дирекция на НАП в

Бургас

става енергийноефективна. Тя ще претърпи мащабна реконструкция, която ще подобри нейната функционалност, съобщават от крайморската община.

С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще бъдат постигнати няколко важни резултата. След обновяването нейният енергиен клас ще се повиши от D на B. Прогнозите са разходите за електроенергия да бъдат намалени с 665 872 kWh за година, което е близо 44 % в сравнение с потреблението към настоящия момент.

Ремонтните дейности предвиждат цялостна подмяна на окачената фасада на сградата и пълна рехабилитация на покрива. Осветлението също ще бъде подновено с нови енергоспестяващи лампи. Системите за отопление, охлаждане и вентилация също ще се реновирани.

За повишаването на енергийната ефективност е предвидено инсталиране на система за намаляване потреблението на ток, включително и чрез фотоволтаични панели за собствени нужди.

Наред с подобряването на енергийната ефективност в сградата, в проекта за нейната реконструкция е предвидено тя да бъде с по-високо ниво на сигурност и достъпност. Това включва изграждането на нови съоръжения за по-лесното и удобно придвижване на хора с увреждания до административните части. На външната страна на сградата ще бъде изградено второ, аварийно стълбище, което ще позволява безопасна евакуация при пожар.

Проектът за реконструкцията на сградата на ТД на НАП се финансира по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020" и се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Русе, София и Бургас

са първите градове, в които най-напред ще започне въвеждането на новата система за събиране на битови отпадъци в страната. Тя е съвкупност от модерни съдове за битов отпадък, нови сметоизвозващи машини и специализиран хардуер и софтуер за управление и контрол, съобщиха от крайдунавската община.

Към момента са разположени 15 нови контейнера, които са с вместимост от 2.5 кубични метра. По-големият размер на новите съдове позволява премахването на контейнери и обединяването на няколко точки за сметосъбиране в един от русенските квартали.

След това ще продължи подмяна на всички съдове и в други квартали в Русе.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във