Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зелени инвестиции с бъдеще

Компаниите у нас се ориентират към използването на електрическа енергия, която е 100% произведена от възобновяеми източници.

Количеството на парниковите газове постоянно расте през последните години - в резултат и на човешката дейност, и поради нуждите на бизнеса. Благосъстоянието ни се повишава от това, но в същото време  застрашава екологичното равновесие на планетата. Желанието за справяне с този проблем налага да се вземат решителни мерки. На държавно ниво това стана с подписването на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата през 1992 година. Пет години по-късно бе приет и Протокола от Киото, който поставя количествени цели за намаляване на емисии от парникови газове. Документът е ратифициран от България през 2002-а.

Националната схема за зелени инвестиции има за цел да обхване възможно най-широк кръг от потенциални екологични проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на икономиката.

Не са малко българските фирми, които вече работят с мисъл за бъдещето и за следващите поколения и правят зелени инвестиции с цел да намалят емисиите на парникови газове от дейността си.

"ЧЕЗ ЕСКО", част от Групата "ЧЕЗ" в България, ще изгражда фотоволтаична централа с мощност за 195 kWp за нуждите на водещия производител и дистрибутор на чорапи -

"Делта текстил - България" ЕООД

в Русе. Инсталацията ще бъде въведена в експлоатация до април следващата година. Полезният живот на оборудването е 25 години, а срокът за възвращаемост на инвестцията - седем години. "Вярваме, че разширяването на сътрудничеството с Групата "ЧЕЗ" в България е още едно доказателство  за развитието на "Делта Текстил" като устойчива "зелена" компания", заяви Игал Херетц, прокурист на компанията.

"Делта текстил - България" ЕООД, е част от израелската "Делта Галиа Индъстрийз", компания с оборот 1.5 млрд. долара годишно. Русенската фирма произвежда чорапи на световно известни марки, като Nike, Wilson, Converse, Mak&Spencer, Hema и други.

За постигане на екологичните си цели

"Нестле България" ЕАД

си осигури 5000 МВтч. зелена електроенергия през тази година от "Чез Трейд България". Благодарение на сътрудничеството между двете компании в областта на продажбите на електроенергия "Нестле България" намали въглеродните емисии от дейността си с 6500 тона. Това е партньорство между двама лидери в своите сектори, което носи ползи не само за българското общество, но и за екологичното бъдеще на света. Дългосрочният ангажимент на Нестле на глобално ниво е постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 година. Това е част от най-амбициозната цел на Парижкото споразумение - ограничаването на глобалното повишаване на температурата до 1.50 С.

Сертификатът, който получи "Нестле България" се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Той гарантира, че 5000 МВтч. електрическа енергия, използвана от "Нестле България",  е 100%  произведена от възобновяеми източници. NESTLE  е най-голямата компания за храни и напитки в света. Притежава повече от 2000 марки - от глобални икони до локални фаворити. Вече 25 години "Нестле България" АД е стратегически инвеститор у нас.

Най-големия дилър на Toyota в България -

"ТМ Ауто" ЕООД,

работи изцяло със зелена енергия. Управителят му Райчо Игнатов получи сертификат, базиран на Гаранции за произход, издадени от EECS - European Energy Certificate System. Документът гарантира, че 100% от енергията, използвана от дилъра на Toyota, е произведена от възобновяеми източници. "Вярваме, че сътрудничеството с нашия доставчик на електрическа енергия - "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, ще надгради усилията на Toyota, чиито хибридни автомобили в световен мащаб след 2020 г. се очаква да минат като количество 50% от всички продавани автомобили. Убедени сме, че ще продължим развитието си като устойчива "зелена компания", заяви Райчо Игнатов. "ТМ Ауто" е една от най-големите фирми в автомобилния бранш в България, както и най-големият дилър на Toyota. Тя предлага на своите клиенти продажба на нови и употребявани автомобили от марките Toyota и Lexus, висококачествен сервиз и застрахователни услуги.

Нараства броят на компаниите, желаещи да купуват зелена енергия. По-рано тази година "ЧЕЗ Трейд" връчи сертификат на българските дружества на белгийската банково-застрахователна група "КВС Груп", на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД, на русенската печатница "Дунав прес" и други. "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е един от водещите доставчици на електроенергия за индустрията и бизнеса. Дружеството има 15 години опит на свободния пазар, като е доставило 27 тераватчаса електроенергия и е реализирала продажби на стойност 2.5 млрд. лева. Дружеството е 100% собственост на CEZ Bulgarian Investment B.V. (CBI).

ЕСКО

(Energy Service mpany) е компания, предоставяща енергийни услуги, ориентирана към иновациите, ефективното използване на ресурсите и екологията. Повишаването на енергийната ефективност, т.е. намаляване потреблението на енергия, може значително да свие разходите за поддръжка на обществени сгради, производствени предприятия, малки и средни предприятия или функционирането на цели градове и общини.Това е една нова перспектива за ефективното използване на електроенергията в производството, обслужващия и публичния сектор.

ЕСКО договорите предлагат цялостното управление, администриране и реализация на проекти (пълен инженеринг - оценка, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни и енергийно ефективни проекти). С тях може да се постигне оптимизация на съществуващата енергийна инфраструктура на обектите, изграждане и експлоатация на ВЕИ централи и внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

ЕСКО - договорите са подходящ инструмент за индустриални компании, малки и средни предприятия, държавни, общински или частни организации и фирми, управляващи сгради и съоръжения от всички видове - жилищни и административни сгради, фабрики, болници, училища, спортни съоръжения и т.н.

Предоставяните от ЕСКО фирмите услуги обхващат целия жизнен цикъл на един проект - от подготовката (проучване и проектиране) и финансирането (при необходимост) до монтажа и поддръжката на оборудването. А заедно с това се предлагат индивидуални решения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във