Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Зелена светлина за магистралата Русе - Велико Търново

Върховният административен съд (ВАС) е отхвърлил жалбите на група физически лица и на сдружение "Граждани за пътен контрол" срещу оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на екоминистерството,  съобщават от пресцентъра на ведомството. С това магистратите одобряват инвестиционното предложение за строителството на автомагистралата между Русе и Велико Търново по комбинирания вариант с изпълнение на габарит А 27.

Решението на тричленния състав на ВАС по това административно дело е окончателно и не подлежи на обжалване, тъй като този участък от републиканската пътна мрежа път е определен като обект от национално значение със стратегическа важност с решение на Министерския съвет. А с последните промени в Закона за опазване на околната среда отпадна втората съдебна инстанция при обжалване на екооценките на големи инвестиционни проекти от национален интерес.

Според върховните магистрати  необосновани са съображенията на жалбоподателите, че в процедурата по ОВОС не е разгледано и преценено правилно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и не е направен обоснован анализ на очакваните въздействия. В решението си съдиите са посочили, че всъщност част първа от доклада за екооценката за въздействието съдържа подробно описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение - атмосферен въздух и климатични фактори. В допълнение към аргументите си  магистратите  отбелязват, че документът съдържа и описание на въздействието върху повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен и животински свят, защитени територии и чувствителни зони, отпадъци, ландшафт.

Това е втори случай, в който такова дело за обжалване се решава на една инстанция, след като Законът за опазване на околната среда бе променен миналата година и за стратегическите обекти обжалването на ОВОС се допуска само на една инстанция. За първи път този норматив бе приложен наскоро и се отнася за лот 3.2 на автомагистрала "Струма" - частта на аутобана, която минава през Кресненското дефиле.

Непостроената все още магистрала "Велико Търново - Русе" изпокара селищата около трасето й. Тя е сред приоритетните обекти, тъй като осигурява транзитния трафик по коридор №9 и международен път Е-85 (до "Дунав мост"). Тя е много важна за Северна България, защото селищата около нея разчитат на увеличаване на инвестициите и на съживяване на икономиката и на региона като цяло. Магистралата ще свърже "Дунав мост" с Велико Търново и с трансевропейския коридор номер 9. Очакваше се строежът й да започне през 2019 г., а 133-километровото трасе да струва 600 млн. евро. Оптимистичният вариант е през тази година да минат тръжните процедури за избор на изпълнител на два от трите лота, а през 2019-а да започне изпълнението им.

Междувременно възможностите за инвестиции в транспортни инфраструктурни проекти в България е обсъдил заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев с португалски финансови инвеститори. Пред тях са били представени пътни обекти, които биха могли да бъдат реализирани под формата на публично-частно партньорство: доизграждането на автомагистрала "Хемус", аутобана Русе - Велико Търново, тунела под връх Шипка, скоростния път Видин - Ботевград, магистралата "Черно море" и тунела под Петрохан. Португалските инвеститори са заявили своя интерес към изграждането на "Хемус" и няколко тунела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във