Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗЕЛЕНА КАРТА СЪВСЕМ УЗРЯ

Идеята за създаването на международна система Зелена карта се заражда през 1949 година. Но тя започва да действа от 1 януари 1953 година. В България с административен акт на Комитета за стопанска координация към Министерския съвет от 1971 г. е възложено на Булстрад да кандидатства за лиценз пред Международния съвет на бюрата и да стане пълноправен член на системата. Още същата година дружеството е прието в организацията. Зелената карта по своята същност е еквивалентна на продаваната у нас задължителна застраховка Гражданска отговорност. И двете застраховки покриват имуществени и неимуществени щети, причинени от водачите на застрахования автомобил. Каква е разликата между двете застраховки? Гражданска отговорност важи само за щети, причинени на територията на страната, а Зелена карта - за такива в странство. Зелената застраховка важи за 37 европейски страни, а също за Израел, Мароко, Тунис и Малта.Българското национално бюро за продажба на застраховката бе учредено през юни тази година. Националното бюро Зелена карта пристъпи още малко към пазара. До няколко дни ще сме готови със становище за разрешаване дейността на Националното бюро, заяви пред в.БАНКЕРЪ директорът на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта (АНЗХ) Христо Христов. Веднага след това то ще бъде внесено в Националния съвет по застраховане (НСЗ) за окончателна благословия. Ако председателят на контролния застрахователен орган, финансовият министър Милен Велчев, свика съвета веднага, в рамките на две седмици застрахователите ще имат разрешение да продаватзелените застраховки. Според председателя на Националното бюро Зелена карта Атанас Табов в рамките на един месец ще се получи и съдебната регистрация, така че от 1 януари 2002 г. същинската продажба на Зелена карта може да започне. От лицензираните у нас 20 общозастрахователни дружества 18 имат лиценз за продажба на автозастраховки. От тях само 11 се престрашиха да се включат в учредяването на бюрото за продажба на Зелена карта. Продажбата на тази застраховка безспорно носи доста прилични приходи, но и щетите, които трябва да се покриват по нея, са прекалено големи и не са лъжица за всяка уста. Именно заради високите финансови рискове, които крие продажбата на Зелена карта, се наложи учредителите на бюрото да поставят и финансова бариера пред българските компании, които искат да продават застраховката. Съгласно устава на българското Национално бюро в рамките на два месеца след съдебната регистрация всички негови членове трябва да представят банкова гаранция в размер на 600 000 евро. Именно тя предизвика много спорове сред учредителите на бюрото. Единият дискутиран въпрос бе за размера й. След множество консултации всички застрахователи се спряха именно на цифрата 600 000 евро. Срокът на действие на гаранцията трябва да е шест години (годината на застраховката плюс пет години давностен период) и тя да се подновява всяка година със същата продължителност. Това изискване е свързано с факта, че давностният срок за предявяване на искове по застраховката Зелена карта е пет години. Спорове имаше и за това гаранциите на кои банки да бъдат признавани от Националното бюро. Преди две седмици (19 октомври) управителният съвет на бюрото прие списък от 15 банки гаранти. Чакаме потвърждения от Банков надзор в БНБ дали представените от бюрото банки могат да издават въпросните гаранции, след което внасяме документите на Националното бюро в НСЗ, потвърди Христо Христов. Двумесечният срок за представяне на банкова гаранция бе предвиден, за да могат застрахователните дружества да преценят без бързане дали разполагат с необходимия ресурс, за да я обезпечат, или техните акционери ще трябва да увеличат капитала на компаниите. Според всички експерти не повече от 6-7 компании от 11-те учредителки на Националното бюро Зелена карта ще могат да предоставят въпросната гаранция. За другите компания тя ще се окаже непомерно финансово усилие. Но Националното бюро не е затворена система и ако след време някой от застрахователите реши, може да кандидатства за членство и ако бъде одобрен, да продава зелените застраховки, поясниха експерти от автозастрахователния бранш.Таблица 1Списък на банките, които ще могат да дават гаранции на членовете на българското Национално бюро Зелена карта 1. БУЛБАНК2. Банка ДСК3. ОББ4. Българска пощенска банка5. БИОХИМ6. СЖ Експресбанк7. Първа инвестиционна банка8. ИНГ Банк, клон София9. БНП Париба, България10. ХЕБРОСБАНК11. Райфайзенбанк (България)12. Стопанска и инвестиционна банка13. Ситибанк Н.А., клон София14. България-Инвест15. Хипоферайнсбанк (България), клон СофияЗабележка: Банките са одобрени на заседание на управителния съвет на бюрото от 19.10.2001 година.Таблица 2Застрахователни дружества, учредили българското Национално бюро Зелена карта1. ЗПАД Булстрад2. ЗПАД Алианц-България'3. ДЗИ-Общо застраховане4. ЗК Юпитер5. ЗК Орел6. ЗД Хановер КООП7. МЗК Европа8. ЗД Евро инс9. ЗД Витоша10. ЗД Бул инс11. ЗК Български имоти

Facebook logo
Бъдете с нас и във