Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВО КЪРПЕНЕ ПРЕДСТОИ НА ДУПКИТЕ КЪМ ЕВРОПА

Инж. Ясен Ишев, директор на Дирекция Инвестиции и развитие на републиканските пътища в изпълнителна агенция Пътища, пред в.БАНКЕРЪИнж. Ишев, вие сте един от авторите на Националната програма за доизграждане и развитие на републиканската пътна мрежа в България. Какви са приоритетите в нея?- Програмата е разработена в три варианта: краткосрочен, средносрочен - 2003-2005 г., и дългосрочен - след 2006 година. Целта й е да координира и концентрира инвестиционните намерения, финансовите ресурси и поетите от правителството ангажименти. Основната задача и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и на Агенция Пътища е пътната ни инфраструктура да бъде интегрирана с тази на страните от Европейския съюз. В програмата Доизграждане на автомагистралите например строго са фиксирани не само конкретните срокове, но и начините на финансиране. За двете отсечки по магистрала Тракия, чиято обща дължина е 360 км, по последни, макар и предварителни данни, са предвидени заем от 120 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и вътрешни инвестиции от 90 млн. евро. При самите търгове цените обикновено падат. Общата сума за всички проекти по предварителни сметки е 2.093 млрд. евро, от които 705 млн. евро от държавния бюджет, 285 млн. евро от ЕИБ и 272 млн. евро - от ИСПА. От външни инвестиции, в т.ч. и от концесии, се очакват други 760 млн. евро. За дългосрочната програма бюджетните пари средногодишно са по 235 млн. евро. Очевидно основното внимание сега е насочено към магистралите...- Общата магистрална мрежа е от 1303 километра. От тях в експлоатация са 234 км, строят се 61 км, а до 2005 г. ще бъдат довършени нови 316 километра. След 2006 г. трябва да бъдат построени други 500 км, които ще затворят магистралните пръстени на страната.През тази година започнахме последните лотове от Транзитни пътища 3, финансирани от ЕИБ. Те трябва да бъдат завършени през 2003-а, която е пикова за усвояване на парите. Отделно се доизграждат две отсечки от автомагистрала Тракия (от Оризово до Стара Загора и от Карнобат до Бургас). Там ще бъдат акумулирани над 100 млн. евро. Магистрала Черно море от Бургас до Варна е включена в дългосрочните планове и все още е на етап проучвателни дейности. Всички тези програми са със срокове, които трябва да се изпълняват и през следващите години по тях ще се усвояват значителни средства. Само че в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2003 г. за такива дейности са предвидени едва 8 млн. лева.- Една част от проектите, които ще реализираме през следващите години, се финансират по програми на ЕС - ФАР и ИСПА, а другите са с кредити от ЕИБ (като автомагистрала Тракия и много от рехабилитациите по транзитните пътища). Но вътрешното финансиране от бюджета наистина е доста занижено. Планираните обекти са 43, а средствата са едва около 8 млн. лева. Поискахме тази сума да се увеличи и обещанията са при първа възможност да ни осигурят допълнителни средства. Макар че ако говорим за бюджета за 2003 г., е повече от ясно, че нито едно от ведомствата не е доволно, особено сега при подготовката за присъединяването на страната към ЕС. Всеки иска да покрие определени нормативи и изисквания. Нашето е основната ни пътна мрежа да отговаря на изискванията на ЕС.Има ли Агенция Пътища неуредени задължения към фирмите, които са ангажирани с изпълнението на проектите?- Имаме, но съвсем скоро 90-100% от тях ще бъдат погасени. През 2002 г. наследихме фактури за 65 млн. лв. неразплатено строителство. В момента дължим по нови и стари фактури около 30 млн. лева. Парите вече са отпуснати, така че ще посрещнем края на годината без дългове и ще започнем на чисто.Бихте ли посочили с какви пари за строителство и ремонти разполагахте за 2002 година? Имам предвид парите, получени безвъзмездно по програмите на ЕС, заемите от ЕИБ и средствата от бюджета. - За 2002 г. техният общ размер е 171 млн. лева. И въпреки че имаме около 17% завишение на капиталовите разходи в сравнение с миналата година, смятаме, че те няма да са достатъчни. Не бива да забравяме, че вече започваме големи обекти: в момента се изгражда първата отсечка на магистрала Струма, работи се по магистралите Тракия и Марица. Очакванията са България да получи допълнителни средства от Евросъюза. Вие надявате ли се на някой лев отгоре? - Разбира се. Това ни се подсказва на всички срещи с представители на Брюксел. От нас се изисква да създаваме ефективни структури, които да могат да управляват проекти, и второ - да имаме готови проекти, които да представяме пред европейските институции. Така, когато останат средства от предприсъединителните фондове на ЕС, ще можем да ги усвояваме. А да връщате европейски пари не ви ли се е случвало?- При нас няма такъв случай. Имаме опит в това отношение още от 1995 година. При реализирането на проекта Транзитни пътища 1 имаше 10.9 млн. екю по ФАР, които усвоихме до последната стотинка. Нови 30 млн. екю взехме по Транзитни пътища 2. По Транзитни пътища 3 ИСПА ни отпуска 30 млн. евро, но обектът е разделен на лотове. Така е по-лесно и за тях, и за нас. Трябва да уточня, че средствата, които идват от фондовете на ЕС, се отпускат само за проекти, финансирани от ЕИБ. Първоначално европарите покриваха едва 10% от общата стойност на съответния проект, след това станаха 25%, а понякога стигаха и до 50 процента. Европейската инвестиционна банка обаче не беше доволна от съвместната работа с програма ФАР, която е с тежък и бюрократичен механизъм. Сътрудничеството с ИСПА сега е по-опростено и ефективно.Кога ще бъдат довършени висящите участъци от трансевропейските коридори 4 и 8?- Всички неизградени участъци са включени в новата програма - Транзитни пътища 4. Общата й стойност е 81 млн. евро. Седемдесет и пет процента от тях ще отпусне ЕИБ, а за нас остават 25 процента. Ще започнем да усвояваме парите от банката от 2003-а в продължение на три години. С кредитната институция вече е уточнен договорът за 60 млн. евро, предстои подписването му. Транзитни пътища 4 има и втора част, в която е включен един от нашите приоритетни проекти - магистрала Люлин. Тя започва от Околовръстния път при Суходол и стига до с. Даскалово край Перник. Оттам продължава автомагистрала Струма. За магистралния път Люлин по програма ИСПА очакваме 80 млн. евро. Сключили сме договор с една италианска консултантска фирма, която трябва да завърши работния проект до средата на 2003 година. Строежът вероятно ще започне през 2004-а. Така до две години и половина магистралното трасе София - Кулата ще бъде завършено. По този начин сегашният тежък трафик през Владая и Княжево ще бъде отклонен и няма да преминава през София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във