Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРА

Г-н Дикшоорн, казахте неотдавна, че 2005 г. е много успешна за групата Юреко. Какви финансови резултати отчитате?
- Миналата 2005 г. беше изключително успешна за групата, както като финансови резултати, така и по отношение на сливането на Ахмеа (Achmea) и Интерполис (Interpolis), които са опериращите застрахователни компании на Юреко (Eureko) и Рабобанк (Rabobank) в Холандия. По този начин затвърдихме лидерската позиция на групата на холандския застрахователен пазар. Реализираната печалба е 826 млн. евро преди данъчно облагане, което е със 74 % повече в сравнение с 2004 година. Премийният приход на групата е 6.6 млрд. евро, или с 19 % повече от 2004 година. Акционерният капитал на Юреко е в размер на 8.53 млрд. евро и след сливането с Интерполис отбелязва ръст от 111% спрямо 2004 година. Възвръщаемостта на вложения капитал е нараснала до 12.7%, в сравнение с 2004, когато бе 10.9 процента.
Как оценявате развитието на дъщерното дружество на Юреко - Интерамерикан България на тукашния пазар?
- По наша преценка дружеството се справя много добре и през 2005 г. реализира печалба, но все още е на 15-16-а позиция на пазара. Българският застрахователен пазар се развива много добре, но все още е твърде малък, тъй като годишният му премиен приход е някъде около 500 млн. евро. Особено ако го сравняваме с пазара в Холандия, чийто годишен премиен приход надхвърля 50 млрд. евро. В Юреко имаме интерес да подпомогнем развитието му със знанията и опита си. И не само в сегмента на общото застраховане, но и на здравното осигуряване, както и на животозастраховането.
Кога и какви средства предвиждате да инвестирате в Интерамерикан България?
- Вече сме направили определени стъпки в тази насока, но ще мога да посоча конкретни цифри, след като бордът на директорите одобри размера на инвестициите. В Холандия Юреко е най-големият здравен осигурител и силата ни е в този сегмент. Затова възнамеряваме да приложим опита си в здравното осигуряване и в България.
Означава ли това, че ще промените бизнес приоритетите на дъщерното си дружество у нас?
- Въпросът е труден... Ще отговоря така - Интерамерикан България е развиваща се застрахователна компания, но дружеството може да продължи да работи и в областта на здравното осигуряване, готови сме да добавим нашия опит и знания и в сектора на животозастраховането.
Значи ли това, че ще разширявате бизнес целите на компанията? Или ще предпочетете да купите още едно работещо дружество, което да присъедините към Интерамерикан, за да се сдобиете с готов пазарен дял?
- За нас са приемливи и двата варианта.
Избрали ли сте компания или компании, които да купите?
- А вие имате ли предложение коя компания да купим?
Да, стига да се интересувате от мнението на един журналист. Ще ви попитам по друг начин - ще промените ли търговската марка, с която ще работите на българския пазар?
- Интерамерикан е чудесна марка. Това е третият по големина застраховател на пазара в Гърция, така че ни остава само да вложим малко повече средства в рекламни и маркетингови кампании, за да увеличим степента на разпознаваемост на марката и в България.
Какъв пазарен дял искате да постигнете на местния пазар?
- Ако инвестираме в компанията и най-вече в сегмента на здравното осигуряване, смятам, че ще сме сред първите пет застрахователи в България.
Казвате, че искате да се намесите на пазара на частното здравно осигуряване, то обаче все още е твърде анемично. Какво се надявате да спечелите?
- Планираме да навлизаме на здравноосигурителния пазар тук стъпка по стъпка. Защото в момента здравното осигуряване В България е приоритетна собственост на държавата. На пазара работят 12 частни здравноосигурителни компании, но те малко допринасят за развитието му, тъй като общият им премиен приход е около 10 млн. евро. Българското правителство, както впрочем и германското, изучават здравноосигурителната система в Холандия, която в по-голямата си част е приватизирана. Смятам, че това е пътят, по който трябва да се развива общественото здравно осигуряване и в България. Юреко има нужния опит, но ще ни е необходимо известно време, за да се установим на местния здравноосигурителен пазар. Но смятаме, че първо трябва да бъде променено законодателството и да се реформира системата на здравното осигуряване в България. Държавата трябва да отстъпи и да остави инициативата в ръцете на частни застрахователни дружества, които да управляват обществената здравноосигурителна система.
Какво ще правите, докато законодателството и системата у нас не се променят?
- Можем да подпомогнем с консултации и съвети българското правителство в периода преди присъединяването ви към Европейския съюз, защото искаме да правим бизнес тук и да прилагаме системата, която действа в ЕС.
На българския пазар вече за заели позиции европейските застрахователи Алианц, Винер Щетише, Кю Би И, американската Ей Ай Джи, която се кооперира с гръцката Етники, тук е и другият холандски застраховател Ай Ен Джи. Притеснява ли ви конкуренцията им?
- (Смее се) Не ги харесвам, но съм се научил да живея с тях. Знам какво означава конкуренцията, защото в Холандия, която не е толкова голяма страна, работят над сто компании само в животозастраховането и около 400 в общото застраховане. Затова не се притеснявам от конкурентите си и тук. Много отблизо наблюдаваме пазара, имаме нашите очи и уши, имаме и опита си от Холандия, а това, което искаме, е да заявим солидно присъствие в България.
Разреши ли Юреко спора си с правителството на Полша за собствеността си в държавната застрахователна компания PZU?
- На път сме да го разрешим. Може би ще са необходими още една или две години. Но по-важното е, че двете страни заявяват намерение да разговарят. Ако станем основен акционер в PZU, тогава ще сме и застраховател номер едно в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). А това е и нашата мечта. Добре ще е полското правителство да разбере, че спорът трябва скоро да се разреши, тъй като това ще е в интерес на всички.
Ще разширявате ли присъствието си и в други страни от региона?
- Вече работим в Гърция, Кипър, България и в Румъния. Регионът продължава да се развива, така че и занапред ще имаме богат избор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във