Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Здравното министерство се отчете за периода септември - декември

Министерството на здравеопазването /МЗ/ направи отчет на дейността си за периода септември - декември 2021 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на МЗ. През този период МЗ и НЗОК са създали условия за обособяването на ковид зони в лечебните заведения за извънболнична помощ, като в момента в страната те са над 115, е посочено в отчета. В ковид зоните се обслужват пациенти, независимо от здравноосигурителния им статус, а прегледите, изследванията и лекарствата се заплащат от НЗОК.

За да се осигури достъп до медицински грижи в условията на пандемия от COVID-19 за нуждаещите се, е създадена организация за преструктуриране на лечебните заведения с цел разкриване на болнични легла, включително и за деца, със и без COVID-19; за разпределението на медикаменти за лечение на коронавирусната инфекция, моноклонални антитела и кислород в болниците; за осъществяване на ефективен контрол по спазването на противоепидемичните мерки; за анализ на смъртността в съответните области и др.

Изготвен е План за действие за периода 2022 - 2024 г. към Приоритет 12 "Здраве и спорт" на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030. Програмата е рамковият стратегически документ на България, който определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление. Изготвен е и Годишен доклад за 2020 г. за състоянието на здравето на гражданите и отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия 2020. Продължава работата по изготвяне на Национален антираков план, в който ще бъдат предвидени мерки за превенция, ранно откриване, диагностика, лечение и подобряване на качеството на живот на пациентите.

В отчета са посочени още дейности, извършени от МЗ в периода - работа по проекти, промяна в начина на специализация на лекари, продължаване на процеса по деинституционализация и закриване на домовете за медико-социални грижи за деца, заповеди за разрешаване на нови медицински дейности, действия за доставка на ваксини срещу COVID-19, създаване на възможността за прилагане на зелен сертификат за допускане на различни обществени места и провеждане на дейности, както и за работа в хосписи, лечебни заведения за болнична помощ и домове за стари хора и др., засилен контрол.

За първи път в страната са предвидени целенасочени инвестиции за изграждането на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, се посочва още в документа. Предвидено е създаване на 10 мозъчно-съдови центрове за диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания, оборудвани с най-съвременната медицинска апаратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във