Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ИСКА ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ ОНКОБОЛНИТЕ

Дали от съчувствие, или по други причини, но една от последните работи на Славчо Богоев като здравен министър бе да се опита да облекчи живота на наследника си, спестявайки му грижата за близо четвърт милион тежкоболни български граждани. За целта Богоев изпрати на Националната здравноосигурителна каса писмо, в което предлага дейностите по лечението и профилактиката на злокачествените заболявания да се поеме от осигурителното ведомство. Министерството предлага НЗОК да изпълнява и Националната стратегия и програма за профилактичен онкологичен скрининг. Писмото ще бъде разгледано на следващото заседание на управителния съвет на касата на 29 август. По данни на Националния раков регистър болните от злокачествени туморни заболявания са 223 984 души и всяка година се откриват нови трийсет хиляди случая. Реализирането на плана на Богоев ще изисква и доста административна работа от страна на служителите на здравната каса. Сега лекарствата се доставят до 13 онкологични диспансера, които са общинска собственост. Така че преди да започне да им доставя медикаментите, НЗОК ще трябва да сключи договори и с общините. По-сериозният проблем обаче са парите. В момента те идват от бюджета на Министерството на здравеопазването. Здравната каса е предвидила през 2005-а за медикаменти за домашно лечение 245 млн. лв., които са крайно недостатъчни дори и за сегашния обхват на дейността й. Министерството в момента покрива разходите за лечението на 20 хил. души (на стойност 59.68 млн. лева). Прехвърлянето и на тези задължения към касата автоматично ще увеличи броя им на двеста хиляди - просто защото тя ще е длъжна да осигури медикаменти на всички болни със здравна осигуровка. По елементарни изчисления това ще надуе разходите й до 600 млн. лева. И тъй като държавата не може да налива пари в НЗОК, тези средства могат да дойдат само от три източника - от собствените й приходи, от оперативния й резерв или от дългосрочния паричен резерв, депозиран в БНБ. Но решението за отблокирането на последния може да вземе единствено Народното събрание. Положителният аспект на плана на Богоев е, че ако лекарствата за онкоболните се договарят от здравната каса, цените им ще паднат поне с 10 на сто. Най-малкото защото върху медикаменти, плащани от нея, не се слага надценка. Стойността им се определя по референтните цени на дадения препарат в осем други европейски страни (Румъния, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Испания, Полша и Латвия). Сега Министерството на здравеопазването не може да определя цените, тъй като повечето от лекарствата са уникални (нямат генерик и се предлагат само от една компания). Така то е принудено да приема безусловно цените на производителя. Сериозна тревога обаче буди фактът, че евентуалното забавяне в подписването на Националния рамков договор ще доведе до нарушения и в доставките на животоспасяващите лекарства. За да се избегне този риск, би могло медикаментите за онкоболните да се договарят отделно, извън рамковия договор. Но остава открит въпросът за онези пациенти, които заради заболяването си са прекъснали работа или по друга причина са загубили осигурителните си права. Днес те могат да се надяват на някаква помощ от министерството, но ако това задължение премине към здравната каса, ще им се наложи да разчитат единствено на себе си и на Господ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във