Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВНАТА КАСА ТЪРСИ БОЛНИЦА-ЕТАЛОН

ОТ 1 ЯНУАРИ ЛЕЧЕБНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ 60-80% ОТ СТОЙНОСТТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКАКонкурс за болница, в която през 2002 г. здравната каса ще заплаща цялата й лечебна дейност, ще бъде обявен през декември, съобщи за в. БАНКЕРЪ проф. Генчо Начев, заместник-директор по медицинските въпроси на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Експерименталният договор трябва да демонстрира здравното осигуряване в действие - как на практика се обвързват дейността със заплащането. Такава зависимост при финансирането на лечебниците от държавния или общинските бюджети в момента няма. С останалите болници в страната касата ще сключи договор за заплащане на т. нар. клинични пътеки - принцип, които бе въведен тази година. Критериите, по които ще се проведепилотният проектпредстои да бъдат уточнени. В конкурса могат да участват няколко болници, от които касата ще определи уникалния си партньор. Избраната болница трябва да е качествена, уточни основното изискване проф. Начев: Необходимо е тя да е на изключително ниво - и като специалисти, и като апаратура, и като хигиенни норми, за да знаем, че като тръгваме да плащаме, ще плащаме само най-качественото. Касата ще направи и предварително финансово проучване. Тя ще оцени лечебницата, и като вземе предвид какъв е бил бюджетът й през предишните години и колко болни, с какви диагнози е излекувала с него. Общата сума ще се разбие по цените за лечение, които ще бъдат определени, и така НЗОК ще си направи сметката дали ще може да финансира една такава болница на принципа заплащане за свършена дейност, а не просто за издръжка на сградата и на неработещи отделения.Нямат шанс да спечелят конкурса масовите болници, като областните например, които имат пациенти от широк спектър заболявания. При тях нещата не са финансово изчистени - все ощене е изчислена стойността на всички лечебни дейностив която да са калкулирани разходите за лекарства, консумативи, издръжка, вложеният труд, обясни проф. Генчо Начев. Когато се извършват по-малко здравни услуги, за всички тях касата може да договори реална цена и така ще се види как лечебното заведение ще се справи при новите условия на истинско заплащане. В болницата, с която ще се сключи експерименталният договор, ще бъде изпратен човек от касата. Той ще е постоянното й присъствие там - ще получава заплатата си от НЗОК и ще контролира наистина ли са постъпили посочените болни, оперирани ли са, или просто са лежали, правилно ли са лекувани...Проф. Начев отказа да назове кои болници попадат в кръга на избираемите. За останалите извън конкурса няма да настъпят съществени промени при договарянето им с касата в сравнение с тази година, увери професорът. На тях тя ще заплаща за пациенти, тръгнали по прословутите клинични пътеки. Само чеще се опрости схемата имВ момента действат 30 клинични пътеки, които обединяват 159 заболявания. От 1 януари 2002 те ще са 36. В плюс идват четири за стоматологично лечение в болница и две за грижи за тежкоболни и умиращи, каквито през тази година нямаше. Старите пътеки за лечение ще се запазят като бройка - 30, но не и като съдържание. Със сигурност някои от сега съществуващите ще изчезнат, а ще се появят нови. Кои конкретно ще са те, ще се реши при преговорите между здравната каса и Лекарския съюз. Пътеките са част от Националния рамков договор за 2002 година, който двете страни трябва да подпишат. Плановете са това да стане до 22 декември.На договарянето касата ще предложи над 50 клинични пътеки, от които да останат 36. При подбора им на първо място ще се гледат социалнозначимите заболявания. За такива са обявени сърдечносъдовите, онкозаболяванията, белодробните, диабетът... В същото време, въпреки че най-голямата смъртност у нас - 65%, се пада на сърдечносъдовите заболявания, догодина няма да има клинична пътека за остър миокарден инфаркт, съобщи проф. Генчо Начев. Причината е, че лечението му още не е унифицирано за цялата страна и то струва различно - в зависимост от това дали пострадалият е в болницата в Каспичан, в областната болница, или е закаран в някоя от трите специализирани кардиологични клиники. По всяка вероятност обаче касата ще плаща за рехабилитация на инфаркт в болнични условия.Проблемът с остойностяването ще повлияе и при подбора на пътеките за следващата година. Намеренията са да се вземат тези, чиято цена може да се определи по-бързо, по-лесно и по-точноза да плаща НЗОК наистина върху реално определени разходи. Държавният бюджет и бюджетът на НЗОК за 2002 г. предвиждат от 1 юли парите за болниците да се увеличат с 80 млн. лв., след като се преструктурира болничната мрежа (т.е. се закрият някои лечебници). Тогава ще се увеличи и броят на клиничните пътеки, и средствата, които здравната каса дава по тях. Сега тя покрива 10-15% от цената на лечението по дадена клинична пътека. От 1 януари този дял ще нарасне на 60 до 80%, а след юлския допълнителен транш финансирането на влезлите в сила от началото на следващата година 36 пътеки може да се вдигне и до 100 процента. Касата обаче ще плаща не само за реално свършена лечебна дейност, но и ако тя е свършена качествено. Критериите за качеството ще бъдат точно определени и според тях ще се прави медицинският одит. Той също ще се осъществява по нов начин. Ръководството на НЗОК предвижда създаването на нов помощен контролен орган. Проверките ще се възложат на изтъкнати лекари, професори и доценти - университетски преподаватели, предложени от научните медицински дружества и одобрени от републиканския консултант в съответната специалност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във